3 Nisan akşamı genel kurulumuzu yaparak 2019-2020 dönemimde görev alacak arkadaşlarımızın seçimini yaptık. 2019-2020 Dönem Başkanımız Eda Tandoğdu’nun programını sayfamızdan paylaşmaktayız.

SAYIN DİVAN BAŞKANI
GENEL KURUL’UN DEĞERLİ ÜYELERİ
DEĞERLİ LİON KARDEŞLERİM

2019-2020 Dönemine ait çalışma programı, tahmini bütçe ve bütçe yönetmeliğini görüş ve onaylarınıza sunarken yeni dönemin Derneğimize, Lions ailesine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim.
Derneğimizin başarısı, üyelerimizin hoşgörü ve bana verdikleri destekleri ile bu sene de devam edeceğine ve Derneğimiz Lions camiasında kuruluşumuzdan beri elde ettiği başarılı konumunu bu yıl da muhafaza edeceğine inanıyorum.
Ben de başarıyı, kendisine ilke edinen derneğimizin kuruluş aşamasında özverili çalışmalarla, birliktelik sağlayan kurucu Başkanımız İnci Andiçen ve teslim aldıkları bayrağı dönemlerinde başarı ile taşıyan Kulüp başkanlarıma, bizleri bilgilendiren ve değerli öğütlerinden mahrum etmeyerek her zaman yanımızda olan ve bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz ve Derneğimiz Onursal Üyesi Sayın Ertan Bulman’a ve gerek yönetim kurulunda gerekse Lions hizmet ordusunda görev alan dernek üyelerimize vereceklerine emin olduğum desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Çağdaş Atatürk kadını olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapacağımız çalışmaların vereceği gururunu ve onurunu sizlerle paylaşarak, 2019-2020 döneminde de tüm arkadaşlarımın arzu ve birliktelikle çalıştıkları bu Derneğe Sayın Ahmet Ruhi GÖNÜLLÜ Genel Yönetmenimiz döneminde başkanlık etmekten onur ve mutluluk duyacağım.
DEĞERLİ KARDEŞLERİM,
Sayın Genel Yönetmenimiz, Sayın Ahmet Ruhi GÖNÜLLÜ’nün çalışma ilkeleri programımızın ana başlıklarını oluşturacaktır.
1) Dernek İçi Çalışmalar
2) Küresel Hedefler
3) Uluslararası Yarışmalar

DERNEK İÇİ ÇALIŞMALAR
Lions camiasındaki saygın tutumumuzu devam ettirebilmek için aşağıdaki maddelere önem verilecektir.

ÜYELİK GELİŞTİRME PROGRAMI
Derneğimize kazandırılacak yeni üyeler için özendirme çalışmalarına devam edilecek, üye alımında gerekli hassasiyet gösterilecektir ve üyeliğin korunması, Mentor, Kulüp Güçlendirme ve üye kaybını önleme çalışmaları yapılacaktır. Her Lion çevresinde “aktif rol oynayan bir liderdir” düşünçesiyle yola çıkılarak tüm üyelerin birer lider olarak yetişmesi için çeşitli bilgi alışverisi gibi çalışmaların yapılması planlanacaktır.
Yine gelecek dönem yeni üyelerimizin bu camianın içinden yetişen Leo kardeşlerimiz arasından olmasının faydasına olan inancım nedeniyle , Leo kulüpleri ile iletişim kurulması planlanmaktadır. Bu konuda üye arkadaşlarımızın görevlendirilmesi yönetim tarafından yapılacaktır ve/veya aylık toplantılara katılamayan üyelerin telafi toplantılarını Leo kulüp ziyaretleri ile yapması istenecektir.
Tüm üyelerin gelecek dönemde ücretsiz yapılacak olan telges ve gelis
eğitimlerine katılımları teşvik edilecektir.

KÜRESEL HEDEFLER

1) GÖZ SAĞLIĞI
Türkan Sabancı Görme Engelliler okulundaki öğrencilere, gröme engelliler için oluşturulmuş renklerden oluşan puzzle küpleri tasarlamak ve bunların üretimini temin ederek okuldaki çocuklara ulaştırmak hedeflenmiştir.

Genel Yönetmenimizin hedefi Altı Nokta Körer Vakfı ile yapacakları bir çalışmayla görme engellilere konuşan cep telefonu emin etmek olup bu projeye destek sağlamak için gelir getircri aktivite yapılacaktır.

2) DİYABET BİLİNCİ
Diyabetli çocuklar ve ailelerine eğitim verilmekte olan Şile Maviköy’de bulunan diyabet merkezinde sağlık odaları tefrişi için sponsor vasıtası ile katkıda bulunulacaktır.

Orta öğretim okulunda uzmanlar tarafından verilecek.
bilinçlendirme çalışmalarına destek olunacaktır.

Spor yap diyabetten kurtul sloganı ile okullarda sağlık odaları tefrişi için yapılacak çalışmalara destekolunaccaktır.

3) AÇLIK
Muhtarlarla bir araya gelinerek , ihtiyaç sahiplerinin isimlerinin belirlendiği, ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarının hem eğitim hem sair ihtiyaçlarının giderilmesinin hedeflendiği genel yönetmenin çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

4) ÇEVRE
Kağıdı yaşatalım sloganı ile bilgilendirme /bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, A4 kağıt yapımı okullarda uzmanları tarafından uygulamalı olarak gösterilecek olup bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan , kağıt /uygulayıcı desteği ile genel yönetmenin projesi doğrultuda çalışmalar destek sağlanacaktır.

Geri dönüşüm çalışmalarının devamı için kulüp üyeleri arasında görev bölüşümü yapılacaktır.

Ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

5) ÇOCUK KANSERİ
Kaçuv Hastanesi onkoloji servisinde çocuk oyun salonu tefrişi ile erken teşhis önemi hakkında yapılacak çalışmalara destek sağlanacaktır.

YARIŞMA

Yaz itibari ile uzmanlarca verilecek eğitime katılarak afiş nasıl hazırlanır konusunda bilgilendirilen çocuklarımızla barış afişi yarışmasına katılım sağlanacaktır.

Fotoğraf yarışmasına katılım teşvik edilecektir.

GENEL YÖNETMEN HİZMET ANA HEDEFİ
Geleceğin anahtarı olan kodlama; robotik eğitim alanında Ataevi ve merkez binamızda hazırlanacak bilgisayar odasında çocuklarla çalışma yapılması, labaratuar kurulması hizmet ana hedefi olarak açıklanmıştır. Bu hedef doğrultusunda yapılacak etkinliklere destek verilecektir.

TOPLANTILARIMIZ
Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu toplantılarımız her ayın 3. Çarşamba günü Lions Kilercibaşı Köşkü’nde saat 16:00-18:00 arasında toplanacaktır.

Genel Toplantılar:
Aylık genel toplantılarımız her ay 1.Çarşamba günü Ataşehir Radisson Otel Toplantı Salonları’nda 20.00 – 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Toplantımızın zamanında başlayıp bitirilmesi genel kuraldır. Bunun temini için üyelerimizin toplantılarımıza geliş saatlerine ve devamına özen göstermeleri beklenecektir. Ayrıca üyelerimizin toplantı öncesi aralarında kaynaşmayı sağlamalarının faydalı olacağı inancıyla üyelerimizin toplantılara en az yarım saat evvel gelmeleri özendirilecektir.
Toplantılara eksiksiz katılım esas olmakla beraber önemli mazereti olanlara önceden mazeret bildirme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacaktır.
Toplantının giderleri bütçeye konmamıştır. Ancak toplantıya mazeret bildirmeden katılamayan üyelerimizden 10.-TL. kulübe bağış talep edilecektir. Saymanımız tüm bu konularda sizlere yardımcı olacaktır.

Her Toplantılarımızda Cumhuriyet’imizin kurucusu Atatürk ve Lions Bilgisi konularında konuşmalara yer verilecektir.

Genel Kurul

Nisan 2020 tarihinde yapılacak ve her yıl olduğu gibi geçen dönem hesaplarının aklanması ve yeni yöneticilerin seçimi gerçekleştirilecektir.

Özel Toplantılar :
Bu toplantılara Lions dışından misafirler davet edilerek özendirme politikası uygulayarak derneğimize devamlı ve seçkin üyelerin kazandırılmasına çalışılacaktır.
Bizleri olduğu kadar ailelerimizi de birbirine kaynaştırmak amacıyla yemekler, tiyatrolar, kermesler ve geziler tertiplenecektir. Aktivitelerimiz kar amacı taşımayacaktır.
KOMİTE ÇALIŞMALARI
Komite çalışmalarında; Lions bilgi, Üyelik ve liderlik, Lions’un tanıtımı, Atatürk’ü anlamak ve anlatmak, eğitim ve gençlik, çocuk sorunları, sağlık sorunları, kültür ve sanat, Türkiye’nin tanıtımı, çevre ve ihtiyaç duyulacak hizmetler için Yönetim Çevresi Kabinesine göre Komitelerimiz belirlenecektir.
Okul, eğitim, burslar, sağlık ve çocuk sorunları ele alınacak, toplu aktivitilere katılınacak, bu aktivitelerde yararlı işler yapabilmek için ihtiyacımız olan fonları sağlamak ve geliştirmek amacıyla kermesler, yemekler, geziler ve toplantılar tertiplenecektir. Bu çalışmalarda en büyük amacımız çevremizi harekete geçirmeğe gayret etmek olacaktır.
Ayrıca Kültür-Sanat, Türkiye’nin tanıtımı, Lions’un tanıtımı amacıyla çeşitli çalışmalar ve kültür gezileri yapılacak ve Uluslararası ilişkilere önem verilecektir.

LİAY VAKFI Eğitim Burslarına desteğimiz devam edecektir.
Yerel yönetim ve mülkî makamla ilişkilerimiz en üst düzeyde tutulmaya çalışılacak, eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili çalışmalara önem verilecek, bu alanda da hizmetler yapılacaktır.

KULÜPLERARASI İLİŞKİLER
Kesim ve bölge derneklerimizle müşterek projeler geliştirerek aramızda sevgi köprüleri kurulacak, birlikte hizmetler üretilmesi sağlanacaktır.

YÖNETİM ÇEVRESİ İLE İLİŞKİLER
2019-2020 çalışma dönemi Genel Yönetmeni Sayın Ahmet Ruhi GÖNÜLLÜ çalışmalarımıza tutacağı ışık ve bizlere vereceği güçle Yönetim Çevresince verilecek görevler imkanlarımız oranında gerçekleştirilecektir. Birlikte yapılacak tüm çalışmalara tereddüt etmeden katılacak, dernekler arası başarı ödüllendirilmesinde derneğimizin hak ettiği yere gelmesi için tüm güç ve imkanlarımızla çalışacağız.
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
Halihazırda dönemimizde kullanılan elektronik haberleşme ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili çalışmalarımız sürecektir.
Basın ile halkla ilişkiler, hizmet duyuruları ve arşivleme çalışmaları yapılacaktır.

BÜTÇE YÖNETMELİĞİ (Ek.1)
TAHMİNİ BÜTÇE (Ek.2)

SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,
Çalışma programı ve tahmini bütçemizi sunmuş bulunuyorum.
Amacımız derneğimizi bu sene de daha ileri götürmek, güçlü, etkin ve başarılı bir YENİ KADIKÖY LİONS KULÜBÜ DERNEGİ olarak sürdürmektir.
Bu başarımızın devamı, toplantılara devam etmek, verilen görevleri istekle ve eksiksiz yerine getirmek ve ödentilerimizi zamanında yapmakla mümkün olacaktır.
Aktif üyesi olduğum Yeni Kadıköy Lions Kulubü’nün hepimizin derneği olduğunu bir kere daha hatırlatarak yeni Yönetim Kurulu’muza desteklerinizi devam ettirmenizi, yapıcı uyarılarınızla bizleri yönlendirmenizi, her şeyden önce sağduyu ve hoşgörü ile yaklaşmanızı ve en önemlisi sevgimizi birbirimizden esirgememenizi rica ediyorum.
“HİZMET EDİYORUZ” döneminde Allah’tan çalışmalarımıza yardımcı olmasını, karşılıklı sevgi ve anlayış içinde bir dönem dileyerek, Lions sevgi ve saygılarımı sunarım.

Eda TANDOĞDU
2019-2020 Çalışma Dönemi
Yeni Kadıköy Lions Derneği